اطلاعیه
وبینار مهارت آموزی مراقبت از ذهن برگزار می شود

بنیاد نخبگان استان مرکزی با همکاری مرکز مشاوره و بهداشت دانشگاه صنعتی اراک وبینار مهارت آموزی مراقبت از ذهن (ویژه مستعدین و دانشجویان) را برگزار می کند:

بنیاد نخبگان استان مرکزی با همکاری مرکز مشاوره و بهداشت دانشگاه صنعتی اراک وبینار مهارت آموزی مراقبت از ذهن (ویژه مستعدین و دانشجویان) را برگزار می کند:

عنوان برنامه : وبینار مهارت آموزی مراقبت از ذهن (ویژه مستعدین و دانشجویان)

مدرس: دکتر مهدی نوروزی

زمان: روز چهارشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ ساعت ۱۷

لینک ورود به کارگاه :

https://www.skyroom.online/ch/rabiee66/counseling-skills

شرکت کنندگان برای ورود به کارگاه از طریق گزینه مهمان وارد شوند.

تاریخ انتشار : 1400/02/06
کد : 20110
تعداد بازدید: 15