شنبه 9 اسفند 1399

بنیاد نخبگان استانها

بنیاد نخبگان استانها

سامانه ها

'نشست مشمولین جوایز تحصیلی 99-1398 ویژة مقطع تحصیلی کارشناسی (و معادل آن) با معاون آینده‌سازان بنیاد ملی نخبگان'
'مسافران مشهد (سفر زیارتی- سیاحتی مشهد مقدس) به صورت مجازی'
'فراخوان مرحله دوم اولویت های پژوهشی'
'کارگاه آموزشی آشنایی با اصول و ارزشهای انقلاب اسلامی'

اخبار

خدمات الکترونیک

پیوندها