بستن
عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید
EN
مستعدان و نخبگان گرامی: این سامانه برای ارتباط مستقیم با رئیس بنیاد نخبگان استان مرکزی راه اندازی شده است.برای استفاده موثر از این سامانه،درخواست ها ابتدا توسط نماینده حوزه ریاست، بررسی و به واحدهای مرتبط ارجاع می شود. در صورت عدم حصول نتیجه و یا نیاز به ملاقات حضوری، زمان دیدار حضوری با رئیس بنیاد نخبگان تنظیم می شود. متقاضی محترم کد پیگیری دریافتی را به منظور انجام مراحل آتی نزد خود نگهداری نمایید. روابط عمومی بنیاد نخبگان استان مرکزی
ReCaptcha