بستن
عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید
EN
لیست اخبار صفحه :9
بازدید از شرکت کمباین سازی ایران
اطلاعیه

بازدید از شرکت کمباین سازی ایران

با همت هسته پژوهشی طرح شهید احمدی روشن (با راهبری خانم دکتر طهماسبی) و با همکاری بنیاد نخبگان استان مرکزی بازدید از شرکت کمباین سازی ایران، برگزار می شود.

طرح توسعۀ فعالیت‌های علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی کشور در سال تحصیلی 1402-1401 (طرح شهید وزوایی)
اطلاعیه

طرح توسعۀ فعالیت‌های علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی کشور در سال تحصیلی 1402-1401 (طرح شهید وزوایی)

بنیاد ملی نخبگان در چارچوب برنامه توسعه فعالیت‌های علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی کشور، در سال تحصیلی 1402-1401، اعتبارها و تسهیلاتی را به دانشجویان برتر دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌عالی کشور اعطا می‌کند.

کارگاه آشنایی با شبکه اساتید و پژوهشگران ایرانی مدیریت و اقتصاد دانشگاههای اروپا
دفتر توسعه اثربخشی و اثرگذاری معاونت سرآمدان و نخبگان بنیاد ملی نخبگان برگزار می کند:

کارگاه آشنایی با شبکه اساتید و پژوهشگران ایرانی مدیریت و اقتصاد دانشگاههای اروپا

کارگاه «آشنایی با شبکه اساتید و پژوهشگران ایرانی مدیریت و اقتصاد دانشگاههای اروپا » برگزار میشود.