بستن
عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید
EN
لیست اخبار صفحه :1
پویش ملی «نخبگان؛ حکمرانی دانش‌بنیان» راه‌اندازی شد
با هدف طرح ایده‌های منتخب گفتاورد ملی نخبگان با کاندیدای ریاست جمهوری

پویش ملی «نخبگان؛ حکمرانی دانش‌بنیان» راه‌اندازی شد

ایده‌های ثبت شده در رویداد گفتاورد ملی نخبگان که حائز شرایط لازم باشند، جهت طرح با کاندیدهای ریاست جمهوری یا نمایندگان ایشان انتخاب می‌شود.

گفتاورد ملی نخبگان محل تجمیع نظرات نخبگان، خبرگان و حاکمیت است/ ضمانت اجرایی بالا در نتایج گفتاورد ملی نخبگان
معاون سرآمدان و نخبگان بنیاد ملی نخبگان:

گفتاورد ملی نخبگان محل تجمیع نظرات نخبگان، خبرگان و حاکمیت است/ ضمانت اجرایی بالا در نتایج گفتاورد ملی نخبگان

معاون سرآمدان و نخبگان بنیاد ملی نخبگان گفت: خروجی گفتاورد ملی نخبگان، نظرات نخبگان، خبرگان و مدیران خواهد بود؛ بنابراین هم دانش، هم تجربه و هم الزامات اجرایی در آن لحاظ می‌شود.