بستن
عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید

 دکتر حامد دیلمی عضدی

 دکتر حامد دیلمی عضدی

عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اراک

آخرین مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی

رشته: مهندسی مکانیک

مرتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیکی: hdazodi@arakut.ac.ir

 سوابق علمی و پژوهشی:

تالیف 31 مقاله در مجلات معتبر علمی

ارائه 48 مقاله همایشهای ملی و بین‌المللی

ثبت 1 اختراع

اجرای 6 طرح پژوهشی درون دانشگاهی

اجرای 2 قرارداد ارتباط با صنعت

راهنمایی و مشاوره 30 پایان‌نامه و رساله کارشناسی ارشد و دکتری

 سوابق اجرایی:

معاون پژوهش و فناوری، دانشگاه صنعتی اراک

معاون آموزشی و پژوهشی، دانشگاه صنعتی اراک

معاون پژوهشی، دانشکده فنی و مهندسی اراک، دانشگاه علم و صنعت ایران

مسئول آزمایشگاه تحقیقاتی شکل‌دهی فلزات دانشگاه صنعتی اراک

سرپرست دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی اراک

عضو کمیته تحقیقات شرکت برق منطقه‌ای باختر

عضو کارگروه نظارت و ارزیابی موسسه‌های دولتی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در استان مرکزی

عضو شورای راهبری خوشه صنایع ریلی اراک

عضو کمیته تحقیقات شرکت مدیریت تولید برق شازند

عضو هیات اجرایی جذب مشترک دانشگاه‌های صنعتی اراک و تفرش

عضو هیات اجرایی جذب دانشگاه‌ صنعتی اراک

عضو شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه صنعتی اراک

دبیر علمی چهاردهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ایران

عضو چهارمین دوره هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت عتف استان مرکزی