پروفسور سید محمد حسینی

معرفی


  نام و نام خانوادگی: سید محمد حسینی  ( متولد 1315) محل تولد: شهرستان فراهان  محل زندگی: تهران

آقای دکتر سیدمحمد حسینی در سال 1315 در یکی از روستاهای اراک به نام خنجین دیده به جهان گشود. تحصیلات دورۀ ابتدایی و متوسطه را در اراک و تهران به پایان برد. دوره های لیسانس، فوق لیسانس و دکتری را در رشتۀ زبان و ادبیات عربی در دانشکده الهیات دانشگاه تهران گذراند و در سال 1351 از رسالۀ دکتری خود دفاع کرد.

وی در سال 1339 به خدمت آموزش و پرورش تهران درآمد و از سال 1350 به تدریس در دانشگاه پرداخت. در سال 1355 به وزارت فرهنگ و آموزش عالی منتقل شد و در حال حاضر در دانشگاه علامه طباطبایی به تدریس اشتغال دارد.

زندگی نامه


نام: سیّد محمّد  نام خانوادگی: حسینی  تاریخ تولد: 1315  استاد گروه آموزشی زبان و ادبیات عربی دانشگاه علامه طباطبایی تهران  دارای مدرک: دکترای تخصصی PH.D در رشته زبان و ادبیات عربی سال اخذ: بهار 1351  انتخاب کتاب، نامه‌ها و پیمانهای سیاسی حضرت محمد (ص) ایشان به عنوان کتاب سال 1375

سمت‌ها و مسئولیت‌ها:

1) سرپرست کتابخانة دانشکدة ادبیات فارسی و زبانهای خارجی دانشگاه علامه طباطبایی (به مدت2سال و چند ماه)

2) عضو کمیسیون صلاحیت علمی خبرگان بدون مدرک دانشگاهی در رشتة زبان و ادبیات فارسی با ابلاغ وزیر محترم علوم تحقیقات وفناوری جناب آقای دکتر جعفر توفیقی به مدت دو سال

3) عضو هیئت ممیزة دانشگاه علامه طباطبایی به مدّت دو سال

4) عضویت در کمیتة تخصّصی ادبیات و زبانهای خارجی هیئت ممیزة دانشگاه علامه طباطبایی، 2 دوره (4 سال)

5) عضویّت در شورای انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی

6) نمایندة معاون پژوهشی دانشگاه علامه در شورای انتشارات دانشکدة ادبیات فارسی وزبان های خارجی

7) نمایندة گروه ادبیات فارسی در کمیته ترفیعات آن گروه و گروه عربی، بیش از 20 سال (دانشگاه علامه).

عضویت‌ها (در مجامع علمی، هیئت تحریریه مطبوعات پژوهشی و...):

1) عضویت در گروه ادبیات در مرکز پژوهشهای ترجمه در دانشگاه علامه طباطبایی.

2) عضویت در هیئت تحریریة مجلة زبان و ادب دانشکدة ادبیات فارسی وزبان های خارجی دانشگاه علامه، بیش از 10 سال.

3) عضویت در هیئت تحریریة «پژوهش‌نامة فرهنگ و ادب» (علمی ـ پژوهشی) دانشگاه‌آزاد اسلامی.

4) عضویت در کمیتة تخصصی بررسی صلاحت علمی مدرسان پاره وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج.

5) عضویت در کمیتة تخصصی تحصلات تکمیلی گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد کرج.

طرح‌های تحقیقاتی

1) عوامل پایداری فرهنگ و ادب ایران در قرن هفتم تا نهم هجری. دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، مجری طرح.1385-1380

2) سیر زبان ترجمه در زبان فارسی (در ادبیات، هنر،‌تاریخ) از سال 1300 تا سال 1375، زبان: 1387ـ1378، نهاد ریاست جمهوری، تهران، سمت: مجری طرح.

3) طرح پژوهشی کلان «سیر تحول سبک تفسیرنویسی (تفسیر قرآن کریم) از آغاز تا تفسیر المیزان علامه سیّدمحمّد حسین طباطبایی» به دانشگاه آزاد کرج، گروه زبان عربی پیشنهاد کرده‌ام که در دست بررسی است. این طرح قرار است با تیم 7 نفره پژوهشی، زیر نظر اینجانب، انجام گیرد

راهنمایی پایان‌نامه در مقطع کارشناسی ارشد: بیش از 25 پایان‌نامه

راهنمایی پایان‌نامه در مقطع دکترا : بیش از 10 رساله

آثار مکتوب تحقیقی و پژوهشی (کتاب) شامل تألیف، ترجمه و تصحیح:

1) نامه‌هاوپیمای سیاسی حضرت محمد(ص) (ترجمه وتحقیق)، انتشارات سروش، تهران1374وکتاب سال 1375.

2) مختارات من روائع الأدب العربی (عصر بنی اُمیّه)،‌ سَمْت، تهران 1381.

3) قواعد عربی (1)، انتشارات سمت، تهران 1382.

4) قواعد عربی (2)، دانشگاه پیام نور، تهران 1381 و پیش از آن.

5) قرائت عربی (3)، دانشگاه پیام نور 1368 تاکون بیش از ده بار به چاپ رسیده است.

6) قرائت عربی (2)، انتشارات سمت، تهران 1381.

7) قرائت عربی (2)، دانشگاه پیام نور، تهران 1387.

8) قرائت عربی (1)، انتشارات سمت، تهران 1380.

9) تصحیح انتقادی ـ پژوهشی کتاب «کشف‌الأسرار» ابوالفضل میبدی، (کلان طرح پژوهشی). کارفرمای طرح: دانشگاه علامه طباطبایی ـ مجری طرح: سیّد محمدحسینی.

شمار برگهای تصحیح شدة این کتاب به هنگام چاپ، در حدود 8000 هزار صفحه خواهد بود. هم‌اکنون، نخستین مجلد این کتاب آمادة چاپ است. مجلّد دوم کتاب نیز به بخشهای پایانی نزدیک است. این کتاب تفسیر قرآن کریم، پس از تصحیح ـ به خواست خداوند ـ در 11 مجلّد به چاپ خواهد رسید.

مقالات علمی پژوهشی:

تعداد 115 مقاله با مدخل های گوناگون در دایره ‌المعارف تشیع و بنیاد دایره ‌المعارف اسلامی

- عوامل پایداری فرهنگ و ادب ایران در قرن هفتم هجری (در دورة مغول)، مجلّة دانشکدة ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد، سال سی و دوم، ش 3 و 4، پاییز و زمستان 1378 ﻫ . ش.

- پیشینة ترجمه در فرهنگ ایران و زبان فارسی، مجله مطالعات ترجمه،‌ سال یکم، ‌ش 4ـ1382.

- مجنون لیلی عربی ولیلی ومجنون نظامی گنجوی، پژوهشهای ایرانشناسی، نامواره دکتر محمود افشار، تهران، 1373.

- شاهنامه فردوسی وشاهنامه ثعالبی مرغنی، پژوهشهای ایرانشناسی، نامواره دکتر محمود افشار، ج9، تهران 1375.

- دو ناگفته دربارة نجم‌الدین کبری و تفسیر او، پژوهشهای ایرانشناسی، ناموارة دکتر محمود افشار ج 13،‌نشر مؤسسة گوهر، خوشه،‌تهران 1381.

- تأثیر کشورداری ایران (در روزگار ساسانی) در کشورداری خلفای عباسی، پژوهش های ایرانشناسی، نامواره دکتر محمود افشار، تهران 1383.

- سلامان و اَبسال، مجلّة زبان و ادب، سال هفتم،‌ ش  19، بهار 1383. این مقاله به زبان اُردو نیز ترجمه شده است.

- نقد و نظر در ترجمة دیوان حافظ به زبان عربی، مجلّة پژوهش‌نامة فرهنگ و ادب، نشریة دانشکدة زبان و ادبیات فارسی، سال دوم، ش 3، پاییز و زمستان 1385.

- انگیزه بحتری در سرودن قصیده ایوان مدائن، مجله جستارهای ادبی، شماره 3، تهران 1388.

- ترجمه و نقد ترجمه در نخستین سده‌های اسلامی، مجلّة مترجم، سال 2، ش6، 1371.

114 مقاله در معرفی 114 سورة قرآن کریم،‌ دایره ‌المعارف تشیّع، ج 9 تهران 1381.

سوره (مقاله‌ای مستقل)،‌ دایره ‌المعارف تشیّع، تهران 1381.

حقیقت مجاز در قرآن،‌ دایره ‌المعارف تشیّع،‌ (حرف ح).

حکمیّت،‌ دایره المعارف تشیّع (حرف ح).

سبک نامه‌ها و دیگر نوشته‌های پیامبر اکرم (ص)، مجلّة زبان و ادب، سال اوّل ش 2، زمستان 1376.

طبری نخستین تفسیرنویس بزرگ جهان اسلام، زبان و ادب، سال دوم،‌ش 3، بهار 1377.

تلمیح های پیچیده و رازآمیز در مثنوی مولانا جلال‌الدّین محمّد بلخی، زبان و ادب، سال ششم، ش 20، بهار و تابستان 1381.

روش دکتر معین در تصحیح متون فارسی، مجلّة زبان و ادب، سال چهارم ش 14، 1379.

چهرة دوگانة تیمورلنگ در تاریخ و ادب و تحلیل این دوگانگی، مجلّة زبان و ادب، سال هشتم،‌ش 25، پاییز 1384.

مقالات ارائه شده به کنفرانس‌ها و سمینارها (با ذکر عنوان مقاله / کنفرانس یا سمینار / تاریخ کنفرانس یا سمینار):

ـ «حافظ و ادب عربی»، کنگرة جهانی حافظ در شیراز، سال 68 (مجموعة مقالات کنگره ـ سخن اهل دل)، چاپ کمیسیون ملّی ـ دفتر یونسکو در ایران 1371.

ـ «مجنون لیلی عربی و لیلی و مجنون نظامی گنجوی»، کنگرة جهانی بزرگداشت هشتمین سدة تولّد نظامی، دانشگاه تبریز ـ 1 تا 4 تیرماه 1370 (مجموعة مقالات ـ دانشگاه تبریز 1372).

ـ «اقتباس خواجه از آیات قرآن و حدیث»، کنگرة جهانی بزرگداشت خواجوی کرمانی، دانشگاه کرمان.

ـ «تأثیر قرآن و فرهنگ اسلامی در زبان و ادبیات فارسی در قرنهای 4 و 5 هجری»، چهارمین همایش سالانة زبان و ادبیات فارسی،  دانشگاه هرمزگان.

ـ «چرا در قرنهای ششم و هفتم هجری، سیل واژگان زبان عربی، نوشته‌های زبان فارسی را فرا گرفت»؟ سمینار زبان و ادبیات فارسی،  دانشگاه هرمزگان.

ـ «نام خلیج فارس (یا دریای پارس) از 2500 سال پیش تاکنون» نخستین کنگرة «خلیج فارس در فرهنگ و ادب پارسی» ـ جزیرة کیش.

ـ «تأثیر جهانگردی در شکوفایی تمدن و فرهنگ اسلامی»، «همایش جهانگردی و جمهوری اسلامی ایران»، دانشگاه کیش ـ تالار حافظ.

ـ «ستم‌ستیزی در شعر پروین اعتصامی» 25 آذر 1370 «سمینار یادمان پروین به مناسبت پنجاهمین سالگرد درگذشت وی»، دانشکدة ادبیات فارسی و زبانهای خارجی ـ دانشگاه علامه طباطبایی.

ـ «نامه‌ها و پیمانهای سیاسی حضرت محمّد (ص)» هفتم اسفند 85، «همایش نگین خاتم»، معاونت پژوهشی دانشکدة ادبیات فارسی وزبان های خارجی دانشگاه علامه طباطبایی.

کتاب حاضر مجموعه ای غنی از نامه ها و پیمانهای حضرت پیامبر(ص) و اسناد صدر اسلام است که آن را می توان منبع معتبری برای درک حقایق تاریخ، سیاسی، دینی، اقتصادی دوران پیامبر(ص) و خلفای راشدین محسوب کرد. در ابتدای کتاب مقدمه ای جامع و ارزشمند از مترجم گنجانده شده که به بررسی سبک و سیاق نوشته های پیامبر می پردازد. مواد و مطالب کتاب مستند به منابع معتبر تاریخ است که فراوانی و تنوع آنها از امتیازات خاص اثر است. کتاب متشکل از 4 بخش است که در پایان، بخشی به منابع و مآخذ محقق و مترجم، واژه نامه و فهرست راهنما اختصاص یافته است.

ـ «رازماندگاری زبان فارسی»،‌ «همایش 25 سال خدمت دانشگاه آزاد اسلامی به زبان ملّی و ادبیّات فارسی»، معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران ـ شمال، 15 اسفند 1386.

برنامه تکریم


همایش تجلیل و تکریم از شخصیت علمی و فرهنگی پرفسور سید محمد حسینی

زمان: 1395/08/19

مکان: شهرستان فراهان - شهر خنجین - مسجد جامع شهر


خلاصه ای از مراسم تکریم:

این همایش در تاریخ 19/08/1395 راس ساعت 9:30 صبح در مسجد جامع خنجین (زادگاه استاد) برگزار شد. ابتدا پس از قرائت قرآن و پخش سرود جمهوری اسلامی ایران، دو کلیپ از معرفی معاونت علمی ریاست جمهوری و معرفی بنیاد ملی نخبگان پخش شد. سپس رئیس بنیاد نخبگان استان مرکزی، فرماندار شهرستان فراهان و شهردار خنجین به ایراد سخنرانی پرداختند. در بخش بعدی شاگردان ایشان به توصیف اخلاق و منش علمی و شخصیت پروفسور سید محمد حسینی پرداختند. پس از آن نیز خود پروفسور حسینی به ایراد سخنرانی پرداختند و در پایان نیز ضمن رونمایی از نقاشی سیاه قلم چهره استاد حسینی، لوح سپاس و هدایایی از طرف بنیاد نخبگان و شهرداری خنجین به استاد تقدیم شد. این مراسم ساعت 12:00 با اقامه نماز و صرف ناهار پایان یافت .

خلاصه ای از سخنرانی ها:

در این همایش، دکتر حامد دیلمی عضدی، رئیس بنیاد نخبگان استان مرکزی با اشاره به اینکه رشد و توسعه کشور در گرو بهره‌مندی از نخبگان جامعه است، گفت: نخبگان منشا تحولات بشری بوده و نمی توان نقش آنان در توسعه جامعه را انکار کرد. وی با اشاره به اینکه تربیت و هدایت مهم ترین فعالیت در مسیر نخبگی است، افزود: یکی از برنامه‌های هدایتی، الگوسازی از نخبگان برای جوانان است و جوانانی که دارای استعدادهای ویژه¬ای هستند، باید در مسیر نخبگی هدایت شوند. دکتر دیلمی با بیان اینکه نخبگان برای خدمت به کشور و بشر تلاش و فعالیت می کنند، اظهار کرد: نخبگانی که با سعی و تلاش به درجات بالای علمی رسیده اند، هیچ انگیزه ای جز تعالی کشور و بشریت نداشته¬اند. رئیس بنیاد نخبگان استان مرکزی اصلی ترین فعالیتهای بنیاد نخبگان را از جنبه تربیتی و هدایتی، الگوسازی از نخبگان دانست و گفت: این الگوها را باید به جوانان معرفی کنیم و این بهترین کار فرهنگی و تربیتی است.

در ادامه سعید فائض پور، فرماندار فراهان نیز ضمن تشکر از بنیاد نخبگان استان مرکزی و شهرداری خنجین در برگزاری این همایش، با اشاره به اینکه باید نخبگان را تکریم کنیم، گفت: تکریم از نخبگان باید فرهنگ شود، نخبه پروری توسط افراد یک جامعه مانند پرورش یک مروارید در دل یک صدف است و ما باید فراهم کننده فرهنگ و زمینه نخبه پروری باشیم. فرماندار فراهان همچنین اظهار کرد: الگو سازی برای جوانان یکی از عوامل بقای جامعه است، معرفی و تکریم نخبگان، کشور را در مسیر نخبه پروری یاری می کند.

حسین آشناور،شهردار خنجین نیز ضمن خیر مقدم به کلیه مسئولین استانی و شهرستانی، اساتید، دانشجویان و سایر اقشار شرکت کننده در این مراسم با تشکر از بنیاد نخبگان استان مرکزی در راستای تکریم و الگوسازی از مفاخر استان، خواستار تداوم برنامه¬های مشابه شد و آمادگی خود را جهت همکاری در سایر برنامه های بنیاد اعلام کرد.  وی همچنین معرفی نخبگان، سرآمدان و مفاخر را یکی از بهترین راه های ایجاد انگیزه و حس غرور و افتخار برای جوانان شمرد و تجلیل  و تکریم از سرآمدان در زمان حیاتشان را بسیار ارزشمند توصیف کرد.

در ادامه مراسم، پروفسور سید محمد حسینی با اشاره به پیشرفت و توسعه ی علمی کشور، گفت: پیشرفت، دستیابی به علوم روز دنیا و حرکت در مسیر توسعه پایدار در ایران اسلامی زمانی کاملا محقق می شود که جامعه ما اعتماد به نفس ملی داشته باشد و در حفظ و تقویت آن بکوشد. وی افزود: وظیفه اساتید در دانشگاه ها بسیار خطیر و سنگین است که باید این وظایف را به درستی انجام دهند تا رستگاری در جامعه اتفاق بیفتد، استاد باید پیام دل را به جامعه برساند.

حسینی با بیان اینکه جوانان ایرانی به لحاظ ظرفیت و استعداد بهترین هستند، اظهار کرد: جوانان کشور ایران با اتکا به نیروی درون، اندیشیدن و آموختن به سوی پیشرفت و توسعه علمی این کشور قدم بردارید و بدانید آینده این کشور در دست جوانان امروز است. استاد حسینی جوانان ایرانی را به لحاظ ظرفیت و استعداد، بهترین جوانان توصیف کردند. استاد برجسته کشور خاطر نشان کرد: انتقال تجارب و داشته‌های نخبگان سبب جهش و پیشرفت جامعه و ایجاد انگیزه برای تلاش هرچه بیشتر جوانان می‌شود.

تصاویری از برنامه تکریم