فراخوان مرحله دوم اولویت های پژوهشی

در راستای اجرای ماده ۵۶ قانون تنظیم بخشی از مقرات مالی۲ و دستورالعمل اجرایی بند (ز)تبصره (۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۹، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مرکزی با توجه به تصویب اولویت‌های پژوهشی دستگاه‌های اجرایی در شورای برنامه‌ریزی استان، از  کلیه مراکز پژوهشی و فناوری در دستورالعمل ماده ۵۶ قانون تنظیم بخشی از مقرات مالی ۲ "دانشگاه‌ها، موسسات آموزشی عالی دولتی یا غیردولتی، موسسات پژوهشی و یا فناوری دارای مجوز از یکی از مراجع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا مجلس شورای اسلامی و همچنین شرکت های دارای تأییدیه دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریها و اختراعات " در حوزه های مرتبط با عناوین پژوهشی مورد نیاز دعوت به همکاری می‌نماید.

علاقمندان می توانند پس از انتخاب عنوان پژوهشی در لیست پیوست نسبت به تکمیل فرم پروپزال اقدام و در قالب دو فایل  WORD و  PDF به آدرس الکترونیکی rfp.markazi@mporg.ir ارسال نمایند.

نوشتن کد طرح اولویت در قسمت subject ایمیل ارسالی ضروری است. بدیهی است ارسال پروپزال‌های پیشنهادی تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ امکان پذیر بوده و پس از تاریخ یاد شده مورد بررسی قرار نخواهد گرفت.

لازم به ذکر است در صورت بازنگری اولویتهای پژوهشی و یا عدم دریافت پروپزال مناسب، به عناوین پیوست اضافه می‌گردد. لذا پژوهشگران می‌توانند با مراجعه دوره ای به سایت سازمان از عناوین جدید مطلع گردند.

شرایط عمومی مجریان :

١_ تنها مراکز پژوهشی و فناوری در دستورالعمل ماده ۵۶ قانون تنظیم بخشی از مقرات مالی ۲ (دانشگاه‌ها، موسسات آموزشی عالی دولتی یا غیردولتی، موسسات پژوهشی و یا فناوری دارای مجوز از یکی از مراجع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا مجلس شورای اسلامی و همچنین شرکت های دارای تأییدیه دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریها و اختراعات) می توانند در این فراخوان شرکت نمایند.

۲- مرتبط بودن رشته تحصیلی با عناوین پژوهشی

۳-داشتن سوابق پژوهشی مرتبط با ارائه مستندات و موارد ذکر شده در rfp

۴- پذیرفتن rfp  به عنوان یکی از اسناد بالادستی جهت اجرای طرح

بدیهی است ارسال پروزال پژوهشی به منزله پذیرفتن آن نبوده و پس از بررسی پروزال های پژوهشی و دریافت کدرهکیری اولیه توسط دستگاه اجرایی از سامانه سمات، دستگاه اجرایی متولی طرح، می تواند اقدام به انعقاد قرارداد نماید.

تاریخ انتشار : 1399/11/13
کد : 20101
تعداد بازدید: 238