پرسشگان پشتیبانی‌های دانشجویی بنیاد در سال 98

به منظور شفاف‌سازی و برطرف‌کردن ابهامات احتمالی در خصوص پشتیبانی‌های دانشجویی بنیاد ملی نخبگان، برخی از پرسش‌های متداول و پاسخ‌های آن‌ها ارائه شده است.

1. نخبه‌کیست؟

واژة نخبه به فردی برجسته و کارآمد اطلاق می‌شود که در خلق و گسترش علم، فناوری، هنر، ادب، فرهنگ و مدیریت کشور در چارچوب ارزش‌های اسلامی اثرگذاری بارز داشته باشد و همچنین فعالیت‌های وی بر پایة هوش، خلاقیت، انگیزه و توانمندی‌های ذاتی از یک‌سو و خبرگی، تخصص و توانمندی‌های اکتسابی از سوی دیگر، موجب سرعت‌بخشیدن به پیشرفت و اعتلای کشور شود.

2. صاحب استعداد برتر (مستعد برتر)کیست؟

فردی‌که مستعد نخبگی است لیکن هنوز به شرایط آن دست ‌نیافته و دستیابی به آن، مستلزم فرایند هدایت و توانمند‌سازی برای کسب خبرگی و نهایتاً اثرگذاری بر محیط است.

3. آیا می‌توان به دانشجویان لفظ «نخبه» را اطلاق‌کرد؟

خیر؛ با توجه به تعاریف فوق، مشخص است‌که دانشجویان تا نخبه‌شدن راهی طولانی در پیش دارند؛ ولی می‌توان آنان را «مستعد برتر» دانست.

4. دانشجویان متقاضی دریافت پشتیبانی‌های بنیاد چه‌کاری باید انجام دهند؟

متقاضیان ابتدا باید پروندة خود را در سامانۀ اطلاعاتی بنیاد به نشانیhttps://sina.bmn.ir تکمیل و سپس، پیش از اتمام بازة زمانی اعلام‌شده از سوی بنیاد،گزینة «درخواست بررسی پرونده برای پشتیبانی‌های دانشجویی» را در بخش «ثبت درخواست‌ها»ی سامانه انتخاب کنند. در صورت برگزیده‌شدن متقاضی، امکان ارسال درخواست‌های دریافت هر یک از تسهیلات، در کارپوشة وی در سامانه ایجاد می‌شود.

5. بررسی پرونده و انتخاب برگزیدگان به چه صورتی انجام می‌شود؟

بنیاد اطلاعات بارگذاری‌شده از سوی متقاضیان را با کمک دانشگاه‌های محل تحصیل آنان و سایر مراجع ذی‌صلاح بررسی و راستی‌آزمایی و سپس بر اساس ظرفیت‌های تعیین‌شده، برترین دانشجویان را بر اساس ظرفیت مشخص‌شده در حوزه‌های علمی، انتخاب می‌کند.

6. نواقص پرونده­ها چگونه به متقاضیان اطلاع داده می­شود؟

در زمان بررسی، نواقص پرونده از طریق سامانة سینا به متقاضی اطلاع‌رسانی می‌شود.

7. دانشجویان چگونه می­توانند از نتیجة درخواست خود اطلاع پیدا کنند؟

نتیجه برگزیده‌ شدن یا نشدن متقاضی، از طریق سامانه به اطلاع وی می‌رسد.

8. اگر دانشجو عضو بنیاد باشد، آیا برای بهره‌مندی از پشتیانی‌های دانشجویی، نیاز به ارسال درخواست دارد؟

بنیاد ملی نخبگان عضو ندارد؛ بلکه به عنوان نهادی حاکمیتی در زمینة سیاست‌گذاری برای شناسایی و توانمندسازی مستعدان و به‌کارگیری و الگوسازی نخبگان در جامعه و زمینه‌سازی برای جذب و اثر‌گذاری آنان، فعالیت می‌کند. بنابراین اصالتاً هیچ دانشجویی عضو بنیاد نیست و دانشجویان بر اساس مقررات و معیارهای بنیاد، مشمول پشتیبانی‌های دانشجویی خواهند شد که برای این منظور لازم است پیش از شروع و هر سال تحصیلی بر اساس برنامة‌ زمان‌بندی درخواست خود را در سامانه ثبت نمایند.

9. آیا فقط دانشجویان روزانة دانشگاه‌ها مشمول پشتیبانی‌های دانشجویی می‌شوند یا سایر دانشجویان (نوبت دوم، نیمه‌حضوری و ...) نیز می‌توانند از این پشتیبانی‌ها بهره‌مند شوند؟

تنها ملاک بنیاد؛ برگزیده‌شدن فرد بر اساس مجموعه فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی و فناورانة وی است.

10. آیا دانشجویان دانشگاه‌های غیردولتی (غیرانتفاعی، پیام نور و آزاد اسلامی) امکان بهره‌مندی از پشتیبانی‌های دانشجویی را دارند؟

تمام دانشجویان دانشگاه‌های کشور اعم از دولتی و غیردولتی امکان شرکت در این رقابت را دارند و در صورت برگزیده‌شدن، از پشتیبانی‌ها بهره‌مند می‌شوند.

11. چرا برای کسب رتبة برتر آزمون‌های ورودی به مقاطع کارشناسی‌ارشد و دکتری تخصصی، امتیاز در نظر گرفته نشده است؟

با توجه به تنوع و تکثر رشته‌های آزمون‌های کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی و این موضوع که بسیاری از دانشجویان برجسته، از محل ظرفیت استعدادهای درخشان و بدون کنکور وارد این مقاطع می‌شوند، رتبة افراد در این آزمون‌ها ، شاخص دقیقی برای شناسایی استعدادهای برتر تحصیلی نیست. از سوی دیگر، رتبة افراد در المپیادهای دانشجویی، در جدول لحاظ شده است تا چنان‌چه فردی به‌صورت داوطلبانه (حتی در صورتی که از طریق استعدادهای درخشان و بدون آزمون می‌توانست وارد مقطع کارشناسی ارشد شود) وارد یک رقابت علمی دانشجویی شده و رتبة برتر کسب کرده است، تلاش وی در نظر گرفته شود.

12. چرا در محاسبة سوابق آموزشی، امتیازات منفی نیز در نظر گرفته شده است؟

از نظر بنیاد، دانشجویی به‌عنوان مستعد تحصیلی شناخته می‌شود که در همة شئون علمی و آموزشی، در بین سایر دانشجویان، برجسته باشد؛ اما این امکان نیز برای دانشجویانی که سابقة ضعیف آموزشی داشته‌اند، در نظر گرفته شده است که با تلاش بیشتر در سایر فعالیت‌ها، ضعف‌های گذشتة خود را جبران کنند. بنابراین برای معدل‌های پایین، امتیاز منفی در نظر گرفته شده است تا تفاوت افراد در قوت و ضعف آموزشی در نظر گرفته شود؛ اما با کسب امتیازهای مثبت در سایر بخش‌ها (به‌ویژه پژوهش) می‌توان این امتیاز را جبران کرد.

13. چرا برای کسب رتبة اول در بین هم‌ورودی‌ها امتیازی در نظر گرفته نشده است؟

امتیاز در نظرگرفته‌شده برای میانگین کل دروس گذرانده که با توجه به رشته و دانشگاه محل تحصیل دانشجویان، همسان‌سازی نیز می‌شود، نشان‌دهندة میزان توان‌مندی آموزشی دانشجو به صورت مستقل است؛ در حالی که رتبة دانشجو در بین هم‌دوره‌های خود، وابسته به میزان توان‌مندی هم‌دوره‌های دانشجو است. ضمناً لحاظ امتیاز برای کسب رتبة اول، در کنار لحاظ امتیاز برای میانگین کل تحصیلی، در واقع لحاظ دو بار امتیاز برای یک فعالیت است. از این رو امتیاز در‌نظرگرفته‌‌شده برای میانگین آموزشی، برای این موضوع کفایت می‌کند.

14. چرا برای کسب عنوان استعداد درخشان در دانشگاه، امتیاز در نظر گرفته نشده است؟

ملاک‌های دانشگاه برای انتخاب دانشجویان استعداد درخشان، مشابه  ملاک‌های جدول امتیازات شیوه‌نامة پشتیبانی‌های دانشجویی بنیاد است. از این رو لحاظ امتیاز برای کسب عنوان استعداد درخشان، در واقع لحاظ دو بار امتیاز برای فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی و فناورانة متقاضی است.

15. آیا نویسندة مسئول بودن در مقاله، تأثیری در امتیاز آن دارد؟

خیر.

16. چگونه می‌توان از رتبه (Q) نشریه‌های بین‌المللی مطلع شد؟

با مراجعه به نشانی اینترنتی www.scimagojr.com می‌توان از رتبة نشریه‌ها مطلع شد.

17. به چه دلیل برای تعداد مقالات در مجله‌های علمی-پژوهشی (که دانشجویان رشته‌های علوم انسانی مقالات خود را عموماً در آن مجله‌ها منتشر می‌کنند) سقف در نظر گرفته شده است؛ در حالی که برای مقالات در مجلات دارای نمایة معتبر بین‌المللی این‌گونه نیست؟ آیا این موجب نمی‌شود که تعداد برگزیدگان در رشته‌های علوم انسانی کم‌تر از سایر رشته‌ها شود؟

اولاً ظرفیت گروه‌های مختلف (فنی و مهندسی ، علوم انسانی ، علوم پایه و ...)، برای انتخاب برگزیدگان، مشخص شده است و دانشجویان رشته‌های علوم انسانی، در قیاس با یکدیگر (و در سقف تعیین‌شده برای گروه علوم انسانی) سنجیده می‌شوند و مقایسه‌ای بین آنان و دانشجویان سایر رشته­ها صورت نمی‌پذیرد تا شرایط متفاوت، تأثیری بر تعداد برگزیدگان این گروه داشته باشد و این محدودیت امتیاز نیز برای تمام دانشجویان هر گروه (از جمله، گروه علوم انسانی) به‌صورت یکسان در نظر گرفته شده است. ثانیاً تجربه نشان می‌دهد که متأسفانه برخی از دانشجویان، با بهره‌گیری از روش‌های نادرست (به ویژه، انجام کارهای پژوهشی تکراری و یا با اختلاف کم نسبت به یکدیگر) که عملاً وهن کار پژوهشی اصیل است، تعداد زیادی مقاله به چاپ می‌رسانند و متأسفانه این موضوع بیشتر در نشریات علمی-پژوهشی داخلی دیده می‌شود. لذا با لحاظ محدودیت تعداد منطقی (بر اساس فرصت افراد در حین تحصیل)، عملاً دانشجویان، بهترین و اصیل‌ترین کارهای پژوهشی خود را برای ارزیابی و محاسبة امتیاز ارائه می‌کنند. ثالثاً نگاه بنیاد، تشویق و ترغیب دانشجویان مستعد در رشته‌های علوم انسانی به انجام فعالیت‌های بین المللی است و نظر بنیاد این است که افراد برجسته در حوزة علوم انسانی نیز باید بتوانند به‌تدریج از ارائه نظریه‌های علمی و دستاوردهای پژوهشی خود صرفاً در مجلات علمی-پژوهشی داخلی (که بُرد محدودی دارند)، به سمت ارائه در مجلات بین‌المللی که بُرد بسیار وسیعی برای شناساندن توانایی­های دانشمندان علوم انسانی ایران در عرصه­های جهانی دارند، روی آورند و به‌تدریج نظرات اندیشمندان ایرانی علوم انسانی، در جهان شناخته و مؤثر شود.

18. چرا امتیاز حاصل از سابقة برخورداری از پشتیبانی‌های دانشجویی بنیاد در سال­های گذشته و یا برگزیده‌شدن از طریق جایزة شهید احدی، در جدول امتیازات لحاظ نشده است؟

در هر دو مورد مذکور، معیارهای برگزیدگی، همان مواردی است که در جدول امتیازات دانشجویان ذکر شده است. لذا چنانچه برای سابقة برگزیدگی افراد امتیاز در نظر گرفته شود، در واقع، فرد برای فعالیت‌های خود، دو بار امتیاز کسب کرده است که منطقی نیست. ضمناً افرادی هستند که علی‌رغم سوابق آموزشی ، پژوهشی و فناورانة مناسب، به هر دلیل، در سال‌های قبل، درخواستی برای بهره‌مندی از پشتیبانی‌های بنیاد ارسال نکرده‌اند و این موضوع نباید به‌عنوان امتیازی منفی برای آنان (در قیاس با افرادی که از این پشتیبانی‌ها بهره‌مند شده‌اند) در نظر گرفته شود.

19. امتیاز سایر فعالیت‌های نخبگانی (ردیف آخر جدول شمارة 1 شیوه‌نامه) چگونه محاسبه می‌شود؟

دانشجو فعالیت‌ مورد نظر خود را در سامانه بارگذاری می‌کند و بنیاد استانی پس از بررسی فعالیت، امتیاز آن (حداکثر100 امتیاز) را به بنیاد ملی پیشنهاد می‌دهد و بررسی و تأیید نهایی با بنیاد ملی خواهد بود.

20. چنانچه دانشجو در یک مقطع تحصیلی از این پشتیبانی‌های دانشجویی بهره‌مند شده باشد، امکان استفادة مجدد در مقطع تحصیلی دیگر وجود دارد؟

بله؛ محدودیتی برای استفاده از این پشتیبانی‌ها در مقاطع تحصیلی مختلف وجود ندارد و چنانچه دانشجو بتواند در هر سال تحصیلی، در رقابت با سایر متقاضیان برگزیده شود، انتخاب می‌شود و می­تواند از این پشتیبانی‌ها بهره­مند شود؛ به بیان دیگر، این پشتیبانی‌ها سالیانه است و ارتباطی با سال‌های دیگر ندارد.

21. تعداد دفعاتی‌که هر دانشجو در یک مقطع از تحصیل می­تواند از این پشتیبانی‌ها بهره‌مند شود، چند بار است؟

اگر دانشجو در هر سال تحصیلی در رقابت با سایر دانشجویان برگزیده شود، می‌تواند هرساله از پشتیبانی‌ها بهره­مند شود.

22. راتبة دانشجویی به چه صورتی پرداخت می‌شود؟

این راتبه در هر نیم‌سال تحصیلی به دانشجویان برگزیده که در آن نیم‌سال کار دانشجویی داشته‌اند، پرداخت می‌شود. دانشجویان مشمول برای دریافت این راتبه، باید ماهانه 20 ساعت کار دانشجویی در دانشگاه محل تحصیل خود داشته باشند و دانشگاه باید گزارش آن را پس از پایان نیم‌سال، در سامانة سینا بارگذاری کند.

23. مصادیق‌کارهای دانشجویی برای بهره‌مندی از راتبه چیست؟

کارهای مختلف دانشجویی در دانشگاه‌ها تعریف شده‌اند که از جملة آن‌ها می‌توان به ‌کار در کتاب‌خانه، کار در مرکز رایانه، کار در خوابگاه، کار در مراکز فرهنگی دانشگاه، کار در مسجد و همکاری در برگزاری همایش و مراسم و ... اشاره کرد.

24. آیا کاری را که دانشجویان در شرکت­های خصوصی غیرمرتبط با دانشگاه انجام می‌دهند می­توان به عنوان ساعات کار دانشجویی برای بهره­مندی از «راتبة دانشجویی» محسوب کرد؟

خیر؛ کار دانشجویی باید در همان محیط دانشگاه (از قبیل آزمایشگاه، کتاب‌خانه و ...) انجام شود.

25. دانشجویان چگونه می‌توانند از اعتبارهای آموزش‌یاری/ همکاری‌های علمی- اجرایی/ فن‌یاری بهره‌مند شوند؟

برای دریافت این اعتبارات، پس از عقد قرارداد بین دانشجو و دانشگاه بر اساس مفاد شیوه‌نامه، لازم است دانشگاه درخواست افراد مشمول را به همراه تصویر قرارداد آنان، ‌به بنیاد نخبگان استان ارسال کند.

26. آیا برای دریافت اعتبار آموزش‌یاری، می‌توان دستیار آموزشی دانشگاهی غیر از محل تحصیل خود بود؟

خیر؛ اعتبار آموزش‌یاری صرفاً بابت دستیاری آموزشی اعضای هیئت علمی دانشگاه محل تحصیل دانشجو پرداخت می‌شود.

27. اگر دانشجویی به‌صورت حق‌التدریس در دانشگاه محل تحصیل یا دانشگاه دیگری تدریس کند، آیا این فعالیت دانشجو را می‌توان به عنوان دستیاری آموزشی در نظر گرفت؟

خیر؛ دانشجو باید زیر نظر یکی از اعضای هیئت علمی دانشگاه محل تحصیل خود و در همان دانشگاه، بر اساس قراردادی که دانشگاه با وی منعقد می‌کند، به عنوان دستیار آموزشی فعالیت کند تا از این اعتبار بهره‌مند شود.

28. آیا کار روی پایان‌نامه/ رسالة خود فرد می‌تواند مصداق همکاری‌های علمی- اجرایی در نظر گرفته شود؟

خیر.

29. شرایط عضو هیئت علمی برای فعالیت دانشجو به عنوان همکار علمی- اجرایی وی چیست؟

عضو هیئت علمی که دانشجو همکار علمی- اجرایی وی است  باید یک طرح تحقیقاتی مصوب دانشگاه داشته باشد یا در آزمایشگاه نیاز به دستیار داشته باشد و یا در تدوین یک کتاب نیاز به‌کمک داشته باشد.

30. با توجه به این‌که دانشجویان دوره‌های‌کارورزی و پیش‌کارورزی رشتة پزشکی، مشغول به کار در مراکز درمانی هستند، آیا می‌توان آن را به عنوان فعالیت آموزش‌یاری یا همکاری‌های علمی- اجرایی در نظرگرفت؟

خیر.

31. آیا می­توان از طریق پارک­های علم و فناوری و شرکت­های دانش‌بنیان مستقر در آن، برای بهره­مندی از اعتبار فن­یاری استفاده کرد؟

برای دریافت این اعتبار دانشجو باید دستیار فناوری در یکی از شرکت­های زایشی مرتبط با دانشگاه محل تحصیل خود باشد. بر این اساس، در صورتی­که استاد میزبان دانشجو، در مرکز رشد یا پارک علم و فناوری وابسته به دانشگاه حضور داشته باشد، امکان‌پذیر است.

32. چرا اعتبار آموزش­یاری/ همکاری‌های علمی- اجرایی / فن­یاری به دانشجویان مقطع‌کارشناسی پرداخت نمی­شود؟

بنیاد از دانشجویان مقطع کارشناسی انتظار دارد که در این مقطع با فضای آموزش، پژوهش و فناوری آشنا شوند تا در مقاطع بالاتر به صورت جدی وارد این فعالیت‌ها شوند.

33. مشمولان پشتیبانی‌های دانشجویی بنیاد چگونه می­توانند از اعتبار استفاده از شبکۀ آزمایشگاهی بهره‌مند شوند؟

برای بهره‌مندی از این اعتبار، دانشجو باید به وب‌گاه شبکة آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی (به نشانی www.labsnet.ir) مراجعه و از میان مراکز آزمایشگاهی عضوشبکه، محل مورد نظر خود را انتخاب و برای بهره‌مندی از این‌ اعتبار، به آن مراجعه‌کند. شبکه گزارش هزینة‌ خدمات دریافت‌شده را برای پرداخت، به بنیاد ملی اعلام می‌کند.

34. دانشجویان چگونه می‌توانند از سایر تسهیلات (به جز راتبة دانشجویی، اعتبار آموزش‌یاری/ همکاری‌های علمی- اجرایی / فن‌یاری و اعتبار استفاده از شبکة آزمایشگاهی) بهره‌مند شوند؟

لازم است دانشجو مدارک مثبته را در سامانة سینا بارگذاری و درخواست خود را از طریق سامانه ارسال ‌کند تا در صورت تأیید، مبلغ مورد نظر به حساب وی واریز شود.

35. اگر دانشجو موضوع پایان‌نامه/ رسالة خود را در سال قبل از برگزیده‌شدن به تصویب رسانده باشد و در سال مشمولیت، در حال انجام آن باشد، آیا می‌تواند از کمک‌هزینة اجرای پایان‌نامه/ رساله بهره‌مند شود؟

بله.

36. آیا برای بهره‌مندی از کمک‌هزینة شرکت در مجامع علمی، فرد باید مقاله‌ای در همایش ارائه کرده باشد یا صرفاً حضور در همایش کافی است؟

دانشجو در صورتی می‌تواند از این کمک‌هزینه برای شرکت در همایش‌های علمی بهره‌مند شود که در همایش، مقاله داشته و آن ‌را در همایش ارائه کرده باشد و باید مدارک خود مبنی بر پذیرش مقاله از سوی همایش و نیز گواهی حضور در همایش یا کارگاه‌ آموزشی را در سامانه بارگذاری کند تا در صورت تأیید، کمک‌هزینه به حساب وی واریز شود.

37. آیا برای شرکت در کارگاه‌ها و دوره‌های علمی خارج از کشور نیز کمک هزینة شرکت در مجامع علمی پرداخت می‌شود؟

خیر.

38. به منظور استفاده از کمک‌هزینة فرصت‌مطالعاتی داخلی، چه معیارها و شرایطی وجود دارد؟

برای بهره‌مندی از کمک‌هزینة فرصت مطالعاتی داخلی، چنانچه دانشجو مشمول پشتیبانی‌های دانشجویی بنیاد باشد، باید از یکی از نهادهای علمی و فناورانة داخل کشور پذیرش دریافت کند. چنانچه دانشگاه محل تحصیل با فرصت مطالعاتی دانشجو و محل گذراندن فرصت مطالعاتی موافقت کند و مقصد، مورد تأیید بنیاد نیز باشد، دانشجو می‌تواند از این کمک‌هزینه بهره‌مند شود.

39. کمک‌هزینة فرصت مطالعاتی داخلی چگونه پرداخت می‌شود؟

مبلغ اعتبار هر سه ماه، پس از دریافت گزارش سه‌ماهه از دانشجو و تأیید دانشگاه، پرداخت می‌شود.

40. چنانچه دانشجو در مقطع دکتری تخصصی، بیش از یک سال تحصیلی برگزیده شده باشد، آیا می‌تواند در طول مقطع، بیش از یک بار از کمک‌هزینة فرصت مطالعاتی بهره‌مند شود؟

دانشجو در هر سال تحصیلی که برگزیده شود (بدون توجه به این که قبلاً به فرصت مطالعاتی اعزام شده است یا خیر) می‌تواند در آن سال از کمک‌هزینة اعزام به فرصت مطالعاتی داخلی بهره‌مند شود؛ اما کمک‌هزینة اعزام به فرصت مطالعاتی خارجی صرفاً یک بار در طول تحصیل دانشجو به وی اعطا می‌شود.

41. برای اطلاع از رتبۀ زیر 200 مؤسسه مقصد فرصت مطالعاتی خارجی،کدام نظام­­های رتبه­بندی مورد نظر بنیاد است؟

رتبۀ مؤسسۀ مقصد در سه نظام رتبه‌بندی: شانگهای(Shanghai)،تایمز(Times) و کیو.اس.(QS) از دو منظر «رتبة کلی دانشگاه» و «رتبة دانشگاه در رشتة تخصصی» بررسی می­شود که رتبة دانشگاه باید حداقل در دو نظام رتبه‌بندی از یکی از دو منظر فوق، حداکثر200 باشد. در صورتی که دانشگاه مقصد دانشجو این شرط لازم را داشته باشد، درخواست متقاضی به همراه سایر درخواست‌های دارای شرایط لازم، بررسی و از میان آن‌ها (بر اساس بودجة کلی تعیین‌شده و سایر معیارهای بنیاد) تعدادی برای برخورداری از این کمک‌هزینه انتخاب می‌شوند.

42. چنانچه رتبة کلی دانشگاه مقصد فرصت مطالعاتی خارجی در یک نظام رتبه‌بندی کم‌تر از 200 و رتبة آن در رشتة تخصصی در نظام دیگر کم‌تر از 200 باشد، آیا درخواست پذیرفته می‌شود؟

خیر؛ حتماً باید حداقل در یکی از دو منظر «رتبة کلی دانشگاه» و «رتبة دانشگاه در رشتة تخصصی» دارای رتبة کم‌تر از 200 در حداقل دو نظام رتبه‌بندی باشد.

43. چنانچه مؤسسة مقصد فرصت مطالعاتی خارجی، نهادی پژوهشی (نه دانشگاهی) باشد آیا امکان استفاده از کمک‌هزینة فرصت مطالعاتی وجود دارد؟

در این صورت لازم است دانشگاه محل تحصیل دانشجو، اطلاعات زیر را دربارة نهاد مقصد مشخص و به بنیاد استان اعلام کند تا موضوع در بنیاد بررسی و تصمیم‌گیری شود:

1. دلیل انتخاب مرکز پژوهشی به عنوان مقصد فرصت مطالعاتی؛

2. شاخص­های برتر بودن مؤسسة مقصد نسبت به سایر مؤسسه­های علمی؛

3. امکانات و تجهیزات وی‍ژة مؤسسة مقصد.

44. چنانچه دانشجو برای گذراندن دورة فرصت مطالعاتی خارجی، از گروه تخصصی متفاوت با رشتة تحصیلی خود پذیرش دریافت کند، رتبة دانشگاه در رشتة مبدأ مدنظر قرار می‌گیرد یا رتبة آن در رشتة مقصد؟

در این صورت، رتبة دانشگاه در هر دو رشتة مبداء و مقصد بررسی می‌شود و اگر در یکی از آن‌ها شرایط لازم را داشت، برای بررسی به بنیاد ملی ارسال می‌شود.

45. کمک‌هزینة فرصت مطالعاتی خارجی چگونه پرداخت می‌شود؟

در مرحلة اول، مبلغ کمک‌هزینة ارزی (بدون توجه به وضعیت تأهل دانشجو) به صورت علی‌الحساب و پس از دریافت روادید از کشور مقصد، پرداخت می‌شود و پس از آغاز سفر، در صورت ارائة مدارکی مبنی بر همراهی همسر در سفر، مابه‌التفاوت متأهلی پرداخت می‌شود. کمک‌هزینة ریالی، با دریافت گزارش سه‌ماهه از دانشجو و تأیید دانشگاه، پرداخت می‌شود. در صورتی که دانشجو از فرصت مطالعاتی استفاده نکند یا مدت‌زمان استفادة وی کم‌تر از اعتبار پرداخت شده باشد، لازم است مبلغ اضافی دریافتی را به بنیاد برگرداند (تشخیص میزان اضافه پرداخت، با معاونت آینده‌سازان بنیاد ملی نخبگان است).

46. اگر زمان اعزام دانشجو به فرصت مطالعاتی خارجی، در سال غیرمشمولیت وی باشد چه باید کرد؟

دانشجو باید از مهر ماه سال 1398 تا پایان شهریور سال 1399 آن اقدام برای اعزام به فرصت را انجام داده باشد و در این بازة زمانی به فرصت اعزام شده باشد؛ اما در صورتی که به دلایل خاص (مانند عدم صدور به‌موقع روادید)، تاریخ اعزام وی به تأخیر افتد، اعزام وی حداکثر تا پایان آذر ماه 1399 نیز پذیرفته ‌می‌شود.

47. اگر زمان اعزام دانشجو به دورة فرصت مطالعاتی، قبل از مهرماه سال 1398 باشد، آیا کمک‌هزینة اعزام به فرصت مطالعاتی به وی تعلق می‌یابد؟

در صورت تأیید بهره‌مندی از کمک‌‌هزینه در بنیاد، دانشجو از یکم مهر ماه سال 1398 تا تاریخ پایان دوره‌ (به مدت حداکثر نُه ماه برای فرصت مطالعاتی داخلی و حداکثر شش ماه برای فرصت مطالعاتی خارجی)، از این کمک‌هزینه بهره‌مند می‌شود.

48. با توجه به این‌که ممکن است دانشجو در زمان تصویب پروپوزال، مشمول پشتیبانی‌های دانشجویی بنیاد باشد ولی دفاع نهایی از پایان‌نامه/ رساله، پس بعد از اتمام مشمولیت فرد انجام شود، آیا کمک‌هزینة اجرای پایان‌نامه/ رساله به وی پرداخت می‌شود؟

کمک‌هزینة اجرای پایان‌نامه/ رساله بر اساس فهرست هزینه‌های (غیر پرسنلی) پایان‌نامه که به تأیید استاد راهنما برسد و برای هزینه‌های انجام شده (پس از تصویب پروپوزال) از ابتدای مهر ماه سال 1398 تا پایان شهریور ماه سال 1399، پرداخت می‌شود.

49. بهره‌مندی از اعتبار هسته‌های مسئله‌محور پژوهشی و فناورانه چه شرایطی دارد؟

بنیاد ملی نخبگان در طول هر سال تحصیلی، موضوع‌های پژوهشی و فناورانة مختلفی را مشخص می‌کند و پس از تعیین سرپرست هر هسته از سوی بنیاد ملی، مشخصات دانشجویان واجد شرایط از دانشگاه‌های مختلف، در اختیار سرپرست هسته قرار می‌گیرد تا اعضای هسته را انتخاب کند.

50. وام ودیعة اجارة مسکن به دانشجویان مشمول چگونه اعطا می‌شود؟

این وام صرفاً به دانشجویان متأهل اعطا می‌شود.  بنیاد اسامی متقاضیان مشمول را به صندوق‌های رفاه دانشجویی در وزارت علوم/ وزارت بهداشت یا سایر نهادهای مالی مورد تأیید خود اعلام می‌کند و دانشجو مدارک مربوط به اجارة مسکن را به صندوق مورد نظر ارائه می‌کند و از وام بهره‌مند می‌شود.

51. اگر دانشجو و همسرش هر دو مشمول پشتیبانی‌های دانشجویی بنیاد باشند، آیا می‌توانند دو بار از وام ودیعة اجارة مسکن استفاده کنند؟

خیر؛ صرفاً یک وام ودیعة اجارة مسکن به چنین خانواده‌ای تعلق می‌یابد.

52. آیا هدیة ازدواج به همة مشمولان متأهل اعطا می‌شود؟

خیر؛ هدیة ازدواج صرفاً به مشمولانی اعطا می‌شودکه تاریخ عقدشان از ابتدای مهر ماه 1398 تا پایان شهریور ماه 1399 باشد.

 

53. در صورتی‌که دانشجو و همسرش هر دو مشمول پشتیبانی‌های دانشجویی بنیاد باشند، آیا به هر دو هدیة ازدواج تعلق می‌یابد؟

بله؛ درصورتی‌که دانشجو و همسرش هر دو مشمول پشتیبانی‌های دانشجویی بنیاد باشند و تاریخ عقدشان از ابتدای مهر ماه 1398 تا پایان شهریور ماه سال 1399 باشد، به هر دو هدیة ازدواج اعطا می‌شود.

54. آیا به همة مشمولان پشتیبانی‌های دانشجویی، بیمة تکمیلی تعلق می‌یابد؟

بله؛ ولی باید درخواست خود را  در این خصوص از طریق سامانة سینا ارسال نمایند.

55. تفاوت خدمات درمانی بیمة تکمیلی و بیمة پایه چیست؟

بیمة تکمیلی برای جبران بخشی از هزینه‌های درمانی ناشی از بیماری و یا حادثه که در تعهد بیمه‌گر پایه (تأمین اجتماعی، خدمات درمانی، ایرانیان، سلامت و...) نیست، مورد استفاده قرار می‌گیرد و تعهداتی را که بیمة پایه تقبل نمی‌کند (یا بخشی از آن را متقبل می‌شود)، پوشش می‌دهد. البته افرادی می‌توانند از این بیمه استفاده کنند که دارای بیمة پایه باشند.